Please reload

רנסנס, שאנז אליזה ובכלל כל מה שעולה לנו בראש שחושבים על פריז, לפחות בדמיון ואיזה 300 שנה ויותר לאחור, איכשהו מתחבר להוד והדר.

סימנים לפאר הזה אפשר למצוא בפסלים המפוזרים בנדיבות ברחבי העיר. 

את נגני הרחוב האלה אפשר, אם יש קצת מזל, ושמיים בלי ענן, למצוא על הגשר.  

לי הם עשו שמח בלב ביום הזה שפגשתי אותם בדרך מפה לשם, בין קוראסון לתערוכה במוזיאון

את נגני הרחוב האלה אפשר, אם יש קצת מזל, ושמיים בלי ענן, למצוא על הגשר.  

לי הם עשו שמח בלב ביום הזה שפגשתי אותם בדרך מפה לשם, בין קוראסון לתערוכה במוזיאון

Please reload

Please reload

מחשבות על פריז
חיפוש לפי מילות מפתח
Please reload

נושאים

Proudly created with YAELIKKA STUDIO