top of page

מזרח פריז - בגדה הימנית ובגדה השמאלית

פן אחר ושונה של העיר נגלה במזרח פריז. מאזור של ממגורות חיטה, מחסני יינות ותעשייה קלה הפך המקום לשכונת מגורים מודרנית ונועזת עם בנייה גבוהה תוך שימוש בחללים התעשייתיים וחידושים אדריכליים. במהלך הסיור נעבור בממגורות שהפכו לאוניברסיטה המושכת אליה המוני צעירים,נחלוף על פני הספרייה הלאומית החדשה ובגדה שמנגד נטייל בשטח רחב ממדים ובו גן מתוכנן בטוב טעם.

bottom of page