top of page

זווית אחרת

בית הקברות פר לה שז - Pere Lachaise

חורשה גדולה ומוריקה המשקיפה על פריז – מעין מוזיאון באוויר הפתוח של פסלים, עיטורים על אחוזות קבר משפחתיות וסיפורים מן העבר. דרך הסיור במקום נתוודע לאישים מוכרים שהטביעו את חותמם על צרפת– אדית פיאף, מודליאני, איב מונטאן וסימון סניורה, אוסקר ווילד, שופן ועוד...

נפקוד גם את קברו של ג'ים מוריסון, הסולן האגדי של להקת הדלתות, המהווה אבן שואבת להמוני צעירים.

bottom of page