top of page

הצד החבוי של גבעת מונמרט

כתיירים כולנו מעפילים אל כנסיית "הלב הקדוש" במרומי המונמרט ונהנים מהמבט הפנורמי  לעבר קו הרקיע של פריז הנשקף ממנה ומתלהבים מכיכר האומנים הקטנה והציורית שלצידה.

אולם, לגבעה זו יש צד חי קיים ובועט של חנויות אוכל קטנות, בוטיקים חביבים ובתי קפה ציוריים. באזור זה גרו ופעלו האימפרסיוניסטים רנואר, טולוז לוטרק. ואן גוך ואחיו ואחרים. בבניין האטלייה של הציירים החלה דרכו של פיקאסו יחד עם אומנים צעירים דלפונים נוספים. בסמטאות העקלקלות נטייל באווירה אחרת – אווירה של כפר במנותק משאון העיר.

bottom of page